درباره شرکت ما

چرا رنا سولر انرژی؟ 

  • اشخاص تخنیکی و حرفه ای: با بهترین شیوه تحت آموزش های تخنیکی در زمینه انرژی قابل تجدید قرار گرفته اند.
  • تجربه در بخش انرژی : با تیم از متخصان و انجنیران تخنیکی با تجربه چندین ساله در بخش های انرژی های قابل تجدید انرژی نصب سیستم های ذیل را انجام میدهد.
  • سیستم های خورشیدی
  • سیستم های آبیاری خورشیدی
  • پمپ های خورشیدی
  • فراتر از نیازهای مشتریان: برای به دست آوردن رضایت مشتریان خدمات اختصاصی را براساس نیازمندی و تقاضا مشتریان ارایه کرده و فضای همکاری دوستانه را ایجاد می نماید.
  • کیفیت: کیفیت و استاندارد ها و جهانی را در نظر میکیرد.
  • تأمین نیاز مشتریان و سرمایه گذاران: نیاز های مشتریان و سرمایه گذاران را در نظر گرفته راه حل ها و توصیه لازم را در نصب مدرنترین سیستم های خورشیدی ، پمپ های خورشیدی ، سیستم های واتر پمپ های برای آبیاری، و همچنان محصولات و خدمات انرژی را در سراسر افغانستان را با بهترین تخفیف و کیفیت برای مردم افغانستان ارایه نماید.

رنا سولر انرژی، ارائه دهنده انرژی سبز در افغانستان!